divendres, 25 d’abril de 2014

Projecte d'expressió escrita i TIC

Projecte per treballar l'expressió escrita a Educació Primària, amb l'ajuda de les TIC.

* Descripció
* Carta i E-mail
* Còmic
* Conte
* Narració