dimarts, 18 de maig de 2010

Enllaços de Matemàtiques

Enllaços d'activitats de matemàtiques, en llengua castellana, de l'escola Severo Ochoa de Madrid.

http://www.educa.madrid.org/web/cp.severoochoa.torrejondeardoz/enlacesmatematicas.htm